برچسب

"WIM"

زرند و سیرجان در صدر بیشترین سهم تخلف اضافه بار در استان کرمان
به منظور جلوگیری و برخورد با تخلف های صورت گرفته مربوط به اضافه تناژ بار ، گشت های نظارتی با مشارکت پلیس راه و گاها در قالب اکیپ های سیار با استفاده از سیستم باسکول سیار در سطح راه های استان در حال اجرا بوده و امیدواریم با تقویت این تیم ها شاهد رعایت بیش از پیش نکات ایمنی از سوی رانندگان وسایل نقلیه در جاده ها باشیم .
ثبت بیش از ۱۷۲ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌های استان خراسان جنوبی
بیشترین ترددها مربوط به خروجی مرکز استان به سمت قاین و اسدیه با تردد ۲۲۸۲۴ وسیله نقلیه در روز بود که در هر ساعت ۹۵۱ دستگاه انواع خودرو از این مسیر ارتباطی (بصورت مجموع رفت و برگشت) تردد کرده است .
ثبت حدود ۹ هزار تن تخلف اضافه تناژ بار در استان قزوین طی یک ماه گذشته
با توجه به هزینه بالای ساخت و ترمیم راه‌‌ها از یک سو و نیز اهمیت موضوع توزین ناوگان باری و همچنین با توجه به عدم امکان توزین تمام ناوگان عبوری در جاده ها سامانه توزین در حال حرکت بدون توقف ناوگان با سرعت بسیار بالا می تواند به صورت محوری ناوگان عبوری را توزین و اطلاعات مربوطه را جهت برخورد با رانندگان متخلف در اختیار پلیس راه قرار دهد .
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سامانه های هوشمند حمل و نقل جاده ای توسط مرکز مدیریت راه های استان کرمان
مرکز مدیریت راههای این اداره کل با تعداد ۱۴۹ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور درمحورهای مواصلاتی استان حدود ۸۰ درصد محورهای شریانی استان را از نظر ترافیک عبوری تحت پوشش تصویری قرار می دهند و هرگونه تخلفات رانندگی را ثبت و ضبط می کنند .