برچسب

"گیلان"

کرونای انگلیسی به گیلان هم رسید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ورود کرونای انگلیسی به گیلان خبر داد و گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن عمومی استان ۲۰ درصد کاهش یافته است.
آخرین وضعیت راه های کشور - 6 مهرماه - ساعت 02:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 6 مهرماه - ساعت 02:00
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 22 مهر 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 22 مهر 99
آخرین وضعیت راه های کشور - 3 تیرماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 3 تیرماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 21 تیرماه - ساعت 14:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 21 تیرماه - ساعت 14:00
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 4 مرداد 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 4 مرداد 99
آخرین وضعیت راه های کشور - 25 مردادماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 25 مردادماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 10 شهریورماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 10 شهریورماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 شهریورماه - ساعت 00:05
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 شهریورماه - ساعت 00:05