برچسب

"کمیسیون ماده ۱۲"

تشکیل ۹۰ پرونده تخلف حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان در کمیسیون ماده ۱۱ و۱۲
عدم رعایت ضوابط تهیه ، تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت ، سوء استفاده از کارت هوشمند راننده و اخذ کمیسیون اضافی از رانندگان از عمده‌ترین تخلفات این بخش بوده است که برابر قانون با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرفت .
رسیدگی به ۵۴ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی طی یک ماه گذشته
رسیدگی به ۵۴ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی طی یک ماه گذشته
صدور ۴۳۴ رای در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات راهداری استان اردبیل طی سال گذشته
تخلفات مالکان ناوگان های باری و مسافری اعلام شده از سوی ادارات ایمنی و ترافیک ، کالا ، مسافر و اداره ترانزیت نیز در کمیسون ماده ۱۴ بررسی و طبق دستورالعمل صدور ، تمدید ، تعویض و لغو برگه فعالیت ناوگان حمل ونقل برون شهری و روستایی بر حسب مورد ، تذکر و یا لغو خدمات از ده روز تا یک سال برای متخلفین اعمال می شود .
رسیدگی به ۱۴۹ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده ای استان سمنان در سال گذشته
در سال گذشته ۴۰ پرونده دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل گردیده که در بیش از هشتاد درصد آنها رای به نفع سازمان صادر شد .
رسیدگی به ۵۷ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در سال گذشته
مردم ، رانندگان و صاحبان کالا و بار می‌توانند هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به اداره‌کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای البرز اطلاع دهند تا در کمیسیون‌های مربوطه با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام گیرد .