برچسب

"کمیسیون ایمنی راه های کشور"

محور بهبهان - رامهرمز نیازمند توجه ویژه است
نگاهی که باید به محور اهواز - بهبان شود باید به عنوان یک محور بین استانی باشد تا شاهد حل مشکلات و تردد ایمن در این محور باشیم .
سامانه سپهتن فعال و سیستم های نظارتی در حال پایش اطلاعات هستند
پلیس همیشه بحث سامانه سپهتن را پیگیری کرده اما پس از مدتی اتفاقاتی میان پلیس و شرکت بهره بردار افتاد و نظر بر این شد که این سامانه تغییر کند و شرکت های جدید دیگری به این بحث ورود کنند . این کار اکنون در حال انجام است و ما نیز همراهی لازم را انجام‌داده و خواهیم داد .
تشریح آیین نامه جدید مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی در کمیسیون ایمنی حمل و نقل آذربایجان غربی
برای کاهش تصادفات جاده ای تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط باید همکاری و هماهنگی لازم داشته باشند بویژه اداره آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما می‌توانند نقش بزرگی در فرهنگ سازی برای قشر کودکان و جوانان در جهت رعایت قوانین و مقررات رانندگی ایجاد کنند .