برچسب

"کاربران جاده ای"

بهسازی و روکش آسفالت ۲۸۹ کیلومتر از جاده‌های استان خراسان‌ جنوبی
در راستای پیشرفت فیزیکی پروژه ها ، تاکنون ۸۱۴ میلیارد ریال هزینه شده که این عملکرد مربوط به اجرای ۲۸۹ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی از محل اعتبارات ملی و ۲۷۰۰۰ تن لکه گیری موضعی به صورت امانی و پیمانی صورت پذیرفته است .
بیش از ۴ میلیون و نهصد هزار تماس از کاربران جاده ای با سامانه ۱۴۱ استان مازندران
از ابتدای سالجاری بیش از هزار شکایت مردمی در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر و حدود ۱۴۰۰ مشکل مشاهده شده جاده ای که توسط کاربران جاده ای گزارش شده ثبت و رسیدگی شده است .
روکش آسفالت و بهسازی ۱۱۹ کیلومتر از راه‌های خراسان جنوبی طی دو ماه گذشته
به منظور تسهیل در امر تردد در جاده های استان اجرای پروژه های روکش آسفالت تقویتی ، حفاظتی لکه گیری و درزگیری از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه اجرایی شده که در این مدت در بحث روکش تقویتی بیش از ۳۷ هزار تن آسفالت مصرف شده است .
اجرای طرح واکنش سریع راهداری نیازمند مشارکت کاربران جاده ای است
اجرای طرح واکنش سریع راهداری نیازمند مشارکت کاربران جاده ای است
پاسخگویی به ۴۵۷ تماس مردمی در قالب اجرای طرح طوس خراسان جنوبی طی یک ماهه گذشته
گشت های راهداری بلافاصله پس از اعلام گزارش های مردمی در محل حضور می یابند و نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام می کنند .