برچسب

"نقاط پر تصادف"

ایمن سازی ۳ نقطه پر تصادف در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان
شناسایی و رفع نقاط پرتصادف برون‌ شهری از جمله مسایل حساس و مهمی است که اجرایی آن ، علاوه بر افزایش ضریب ایمنی راه‌ها ، آمار تصادفات جاده‌ای را تا حد قابل توجهی نیز کاهش می دهد .
تشریح دستورالعمل جدید شناسایی و اولویت بندی نقاط پر تصادف راه های کشور
همانطور که در قرآن کتاب جامع آسمانی آمده است ، اگر جان یک انسان را نجات دهیم به مثابه نجات کل بشریت است این امر به خوبی اهمیت تدقیق و اهتمام و توجه جدی به اجرای طرح های ایمن سازی جاده ها را مشخص می کند . فرآیند شناسایی و اصلاح نقاط پرحادثه چند مرحله شامل مرحله اول جمع آوری اطلاعات ، مرحله دوم شناسایی و مرحله تشخیص و مرحله چهارم تجویز است که در مرحله تشخیص خیلی مهم است که دقت لازم صورت گیرد .
اجرای عملیات تعریض و ایمن سازی سه راهی شورکا شهرستان جویبار
ایجاد یک راه ایمن و مناسب برای کاربران جاده ای جز دغدغه های این اداره بوده ، از این رو تلاش می شود تا با بکارگیری تمام امکانات و تجهیزات در جهت ساختن یه راه مناسب و استاندارد گامی ارزنده برداشت .
حذف ۴ نقطه پر تصادف در جاده‌های مازندران
۳۱ نقطه پر تصادف باقی مانده استان با اجرای عملیات لکه گیری ، روکش آسفالت ، خط کشی ، آشکار سازی و نصب علائم با عملیات کم هزینه و زود بازده ایمن شد .