برچسب

"معاینه فنی"

صدور ۱۴ هزار و ۷۴۷ برگ گواهی معاینه فنی برای خودروهای سنگین در استان قزوین
مراکز معاینه فنی به منظور افزایش ایمنی تردد و کاهش میزان آلودگی هوا به صورت مکانیزه کنترل فنی خودروهای سنگین را انجام می‌دهند تا در صورت نبود نقص فنی گواهی معاینه فن برای آن خودرو صادر شود .
صدور ۱۷ هزار برگ معاینه فنی خودروهای سنگین در استان مازندران
مازندران دارای شش مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است ، که به منظور ارتقا ایمنی ترددجادهای و کاهش میزان آلودگی هوا ، این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس و راه اندازی شده اند تا به صورت مکانیزه و بدون دخالت کاربر ، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام وبرای آن دسته از خودروهایی که فاقد نقص فنی می باشند برگه معاینه فنی صادر شود .
صدور بیش از ۱۱ هزار برگ معاینه فنی خودروهای سنگین در مازندران
مازندران دارای شش مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین است ،که به منظور ارتقا ایمنی تردد جاده ای و کاهش میزان آلودگی هوا این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس و راه اندازی شده اند تابه صورت مکانیزه و بدون دخالت کاربر ، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام وبرای آندسته از خودروهایی که فاقد نقص فنی می باشند برگه معاینه فنی صادر گردد .
مراجعه ۴۸۶۷ وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین به مراکز معاینه فنی خراسان جنوبی
معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین از اهمیت خاصی از نظر ایمنی سفر‌های جاده‌ای برخوردار بوده و بویژه در اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها این معاینات با جدیت و پیگیری کارشناسان فنی دنبال می‌شود .
مراجعه ۸۳۰۰ وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین به مراکز معاینه فنی آذربایجان غربی طی فروردین ماه
بیشترین پذیرش وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین جهت معاینه فنی به ترتیب در شهرستان های ارومیه ، خوی و مهاباد انجام گرفته است .
صدور بیش از ۲۹ هزار برگ معاینه فنی وسائط نقلیه عمومی در سیستان و بلوچستان طی سال ۱۴۰۰
با توجه به اینکه صدور مجوز تردد و فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در بخش کالا و مسافر منوط به رفع نواقص فنی و اطمینان از ایمنی خودرو است ، انتظار می رود رانندگان فعال در این حوزه به این مساله توجه جدی داشته و در زمان مقرر نسبت به دریافت برگ معاینه فنی از مراکز مربوطه ، اقدام کنند .
صدور بیش از ۴ هزار برگ معاینه فنی خودروهای سنگین در استان قزوین طی فروردین امسال
صدور بیش از ۴ هزار برگ معاینه فنی خودروهای سنگین در استان قزوین طی فروردین امسال
مراجعه بیش از ۷۵۴ ناوگان سنگین برای اخذ برگ معاینه فنی در حوزه جنوب سیستان و بلوچستان
با توجه به اینکه صدور مجوز تردد و فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در بخش کالا و مسافر منوط به رفع نواقص فنی و اطمینان از ایمنی خودرو است، انتظار می رود رانندگان فعال در این حوزه به این مساله توجه جدی داشته و در زمان مقرر نسبت به دریافت برگ معاینه فنی اقدام کنند .
انجام ۳۹ هزار معاینه فنی خودروی سنگین و نیمه سنگین در استان اردبیل طی سال گذشته
بر اساس قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی ، از زمان تولید برای وسایل نقلیه سنگین شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال می باشد .