برچسب

"محور هراز"

بارش برف و باران در ۱۵ استان
در این گزارش از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور در یازدهم بهمن ماه سال ۹۹ مطلع شوید.
آخرین وضعیت راه های کشور - 22 مردادماه - ساعت 11:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 22 مردادماه - ساعت 11:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 05:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 05:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 شهریورماه - ساعت 13:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 شهریورماه - ساعت 13:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 10 مهرماه - ساعت 05:30
آخرین وضعیت راه های کشور - 10 مهرماه - ساعت 05:30
*مهم ترین عملیات کارگاه جاده ای
*مهم ترین عملیات کارگاه جاده ای
آخرین وضعیت راه های کشور - 23 تیرماه - ساعت 07:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 23 تیرماه - ساعت 07:00
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 8 مرداد 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 8 مرداد 99
آخرین وضعیت راه های کشور - 27 مردادماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 27 مردادماه - ساعت 06:00