برچسب

"محور بجنورد به جنگل گلستان"

پیشنهاد ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه های روستایی ، اصلی و فرعی خراسان شمالی
محور بجنورد به جنگل گلستان یکی از حیاتی ترین و اولویت دار ترین محور استان به شمار می آید و می طلبد با توجه به اینکه از کل محور فقط ۴۳ کیلومتر آن باقی مانده است به زودی شاهد افتتاح کل محور باشیم که مقام عالی وزارت دستور مکتوب جهت تکمیل محور بجنورد به جنگل گلستان در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ، دکتر خادمی را صادر کردند .
محور مشهد - بجنورد - گرگان یکی از ۶ محور اصلی کشور است
برای تکمیل محور بجنورد به جنگل گلستان در حوزه استحفاظی استان یک هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که باید در سفر پیش روی هیات دولت به خراسان شمالی جزو مصوبات قرار گیرد . از کل محور بجنورد به جنگل گلستان تنها ۴۳ کیلومتر باقی مانده است که بزودی و با توجه به سفر هیات دولت به استان در آینده نزدیک تعیین تکلیف خواهد شد .
تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت راه‌های استان خراسان شمالی
۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای راه های استان خراسان شمالی در نظر گرفته شده است که این میزان اعتبار به جز پروژه های ملی است که در پروژه های مختلف استان دیده شده است .