برچسب

"عوارض الکترونیک"

حذف جریمه عدم پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها از لایحه بودجه سال آینده
بر اساس لایحه بودجه سال آینده سهم مشارکت دولت در آزادراه‌ها به طور متوسط ده درصد است در حالی که بر اساس ماده ۲۶ قانون مشارکت دولت در ساخت آزادراه‌ها در صورتی که درآمد آزادراه‌ها از ۸۵ درصد هزینه‌های انجام شده کمتر باشد دولت باید ۲۵ درصد باقی مانده را پرداخت کند . این قانون مربوط به ۳۰ سال قبل است و در تمام این سال‌ها دولت حتی یک بار هم این ما به التفاوت را نداده است .
لزوم اجرای اخذ عوارض به صورت الکترونیکی در ۱۷ آزادراه تا پایان خرداد ماه
اخذ عوارض به صورت الکترونیک از پایان سال ۹۷ شروع شد و در ابتدا این طرح در پنج آزادراه‌ دولتی انجام شد و به مرور آزادراه‌های مشارکتی مثل همت - کرج ، کناره گذر شرقی اصفهان و ... به این طرح اضافه شد . اما در قانون بودجه امسال ، وزارت راه به همراه پلیس و شرکت‌های بیمه گر مکلف شدند اجرای اخذ عوارض الکترونکی را تا پایان خرداد ماه در تمام شبکه آزادراهی عملیاتی کنند .
محاسبه عوارض تردد از ۳ آزادراه بر اساس پیمایش
کاهش زمان سفر ، کاهش آلودگی هوا و تصادفات ، مدیریت عبور و مرور و کاهش قاچاق کالا از مزایای این طرح است و در حال حاضر تردد براساس پیمایش در آزاد راه‌های تهران - ساوه ، کرج - قزوین و بخشی از قزوین - زنجان در حال اجراست .