برچسب

"طوس"

آغاز طرح بهسازی سطح جاده‌های استان سمنان همزمان با دهه کرامت
این طرح به منظور ارتقا کیفیت و افزایش سرعت ارائه خدمات راهداری و اولویت دهی به نیازهای ضروری تأمین ایمنی راه‌ها و با هدف افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای و تحقق سیاست حکمرانی و نظارت مردمی در پیشبرد اهداف دولت است .
اجرای طرح واکنش سریع راهداری در راه های استان قزوین
لکه گیری و اصلاح چاله های مخاطره آمیز در جاده ها، پاکسازی و شستشوی علایم و تابلوهای ایمنی موجود، پاکسازی اجسام زائد از سطح و شانه جاده ها ، رفع نقص و عیب از تابلو و علائم و تجهیزات ایمنی موجود از جمله موضوعاتی است که از طریق این طرح قابل پیگیری خواهد بود .
اجرای طرح واکنش سریع راهداری نیازمند مشارکت کاربران جاده ای است
اجرای طرح واکنش سریع راهداری نیازمند مشارکت کاربران جاده ای است
پاسخگویی به ۲۶ تماس مردمی در قالب اجرای طرح واکنش سریع راهداری در استان خراسان شمالی
عمده موارد گزارش شده در تماس های مردمی در خصوص نبود چراغ چشمک زن ، کمبود روشنایی در جاده ها ، کم عرض بودن جاده، وجود گازوئیل در محور ، تجاوز به حریم راه ، عیب تابلوها و علائم، وجود چاله در برخی نقاط و نبود تابلو و علائم در محورهای استان بوده است .
پاسخگویی به ۴۵۷ تماس مردمی در قالب اجرای طرح طوس خراسان جنوبی طی یک ماهه گذشته
گشت های راهداری بلافاصله پس از اعلام گزارش های مردمی در محل حضور می یابند و نسبت به رفع مشکلات مطرح شده اقدام می کنند .