برچسب

"سامانه هوشمند حمل و نقل"

کسب رتبه نخست کشوری در مدیریت سامانه های هوشمند حمل و نقل توسط راهداری همدان
یکی از مهم ترین روش ها و ابزارهای روز دنیا برای ارتقاء سطح ایمنی سفرهای جاده ای و کاهش تصادفات ، بکارگیری و استفاده موثر از سامانه های هوشمند حمل و نقل (تردد شمارهای برخط ، دوربین های نظارت تصویری ، دوربین های ثبت تخلف سرعت ، دستگاه های توزین در حال حرکت (wim) ، مدیریت امداد جاده ای ، تلفن ۱۴۱ ، سامانه ثبت سوانح و وقایع جاده ای ، تابلوهای پیام متغیر و ترافیک نما و ردیاب ناوگان راهداری در سطح جاده های کشور است .
بازدید قائم مقام و مدیرکل خدمات اجتماعی سازمان حراست کل کشور از مرکز مدیریت راه‌ها
حاکمیت باید تمام توجه خود را به ارائه خدمت در راه های کشور معطوف کند زیرا اگر خللی در شبکه راه های کشور ایجاد شود ، تمام دستگاه‌ها از جمله شبکه‌های بانکی ، بهداشت و درمان ، شبکه توزیع برق و تمام دستگاه‌هایی که وابسته به این شبکه و رگ حیاتی کشور هستند ، آسیب خواهند دید .
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سامانه های هوشمند حمل و نقل جاده ای توسط مرکز مدیریت راه های استان کرمان
مرکز مدیریت راههای این اداره کل با تعداد ۱۴۹ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور درمحورهای مواصلاتی استان حدود ۸۰ درصد محورهای شریانی استان را از نظر ترافیک عبوری تحت پوشش تصویری قرار می دهند و هرگونه تخلفات رانندگی را ثبت و ضبط می کنند .