برچسب

"سازمان برنامه و بودجه"

تمام راه‌های شریانی استان اردبیل از ردیف ملی بودجه و ماده ۲۳ برخوردارند
پروژه‌های عمرانی زمانی می‌توانند از ردیف اعتباری ملی بهره‌مند شوند که ماده ۲۳ داشته باشند تا سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبارات آنها را عهده‌دار شود و در کنار آن مجلس نیز در پیوست بودجه عناوین آنها را ذکر کرده و اعتبارات پروژه لحاظ شود .
بهره برداری از یک باند منطقه دو آزادراه تهران - شمال تا پایان سال آینده
علیرغم شرایط جوی خاص در این منطقه در حال حاضر عملیات اجرایی در سرتاسر منطقه دو این آزادراه با استفاده از توان و تخصص مهندسان داخلی در حال انجام است .
پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی باند اول منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال
در حال حاضر ۶.۵ کیلومتر از مسیر رفت در منطقه ۲ که شامل تونل البرز به عنوان بزرگترین تونل خاورمیانه است تکمیل شده و کار در ۱۶ کیلومتر دیگر این مسیر ادامه دارد . در گزارش ارائه شده ، اعلام شد که پیشرفت فیزیکی کار در مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال بیش از ۷۶ درصد است و خوشبختانه در جلسه امروز ، بر روی زمان تکمیل این مسیر در اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکید شد .
احداث ۱۳ هزار کیلومتر انواع راه در ۱۰ سال گذشته
شرکت ساخت در این سال ها با فاز بندی اجرای پروژه ها به ویژه در حوزه راه آهن شرایطی برای بهره برداری از بخش های تکمیل شده مسیر فراهم کرده است و بدین ترتیب با تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز ، پروژه ها به طور کامل در دسترس هم میهنان قرار می گیرند .