برچسب

"زیرساخت های حمل و نقل"

تسهیل سفر از جنوب کشور به استان های شمالی با تکمیل محور گرمسار - فیروزکوه
این محور کارایی فرامنطقه ای در اتصال شبکه مرکزی راه های کشور به شبکه شمالی دارد که با توجه به احداث آزادراه قم - گرمسار مسافت و زمان سفر از شهرهای جنوبی کشور به استان های شمالی و شمال شرقی را کاهش می دهد .
بهره برداری از ۱۵۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان طی برنامه ۵ ساله
با توجه به عدم توسعه کافی شهرهای استان ، عدم توازن جمعیتی ، پراکندگی جمعیت در نقاط دور دست و مسافت طولانی بین شهرها و همچنین عدم توجه به شبکه راه های این منطقه در پیش از انقلاب ، تکمیل زیرساخت های حمل و نقل این استان نسبت به استان های دیگر از پیچیده گی بیشتری برخوردار است .
احداث ۱۳ هزار کیلومتر انواع راه در ۱۰ سال گذشته
شرکت ساخت در این سال ها با فاز بندی اجرای پروژه ها به ویژه در حوزه راه آهن شرایطی برای بهره برداری از بخش های تکمیل شده مسیر فراهم کرده است و بدین ترتیب با تامین به موقع اعتبارات مورد نیاز ، پروژه ها به طور کامل در دسترس هم میهنان قرار می گیرند .
ارتقاء ضریب ایمنی راه‌ ها از اولویت های اساسی است
عمده تصادفات در جاده‌های استان ناشی از رفتار پرخطر رانندگان بوده که رعایت قوانین و مقررات و فرهنگ ترافیکی می تواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده ها ایفا کند .
بهره برداری از آزادراه اصفهان - شیراز تا پایان سال جاری در صورت تامین اعتبار
این آزادراه به طول ۲۲۴ کیلومتر اولین آزادراه جنوبی کشور واقع در کریدور بین المللی شمال - جنوب است و قطعات ۱ تا ۶ آن به طول ۲۱۲ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد مراحل نهایی اجرا را طی می کند .