برچسب

"راه و شهرسازی استان ایلام"

آغاز عملیات اجرایی احداث راه اصلی لومار - قاضی خان در استان ایلام
این طرح که با عرض ۹ متر اجرا شده است حدود ۸۵ کیلومتر از مسیر ارتباطی شهرستان سیروان به سمت شهرستان‌های جنوبی استان (بدره ، دره شهر و آبدانان) را کوتاه تر می کند .
تکمیل تقاطع غیر همسطح ملکشاهی در آینده نزدیک
با بهره برداری از این طرح مهم یکی از نقاط پرحادثه جاده ای استان برای همیشه حذف می شود .
آغاز عملیات روکش آسفالت و لکه گیری محور ایلام - مهران
تا اربعین سال جاری نزدیک به ۷ کیلومتر لکه گیری و ۱۶ کیلومتر روکش آسفالت در محدوده مذکور محور ایلام - مهران به انجام می رسد .
تسریع در عملیات اجرایی احداث کنارگذر شهر ایوان
برای اجرای کنارگذر شهر ایوان ۴۴ دستگاه پل احداث می شود که دو دستگاه از این پل ها ، پل بزرگ با دهانه ۵۰ متری ​هستند .
تأکید بر تسریع اجرای باند دوم بزرگراه ایلام - مهران در منطقه کنجانچم
با احداث این طرح باند برگشت مسیر ایلام به مهران در منطقه کنجانچم به طور کامل از باند رفت جدا شده و چند نقطه پر حادثه در این مسیر برای همیشه حذف خواهد شد .
پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه شش بانده شدن محور مهران - پایانه مرزی
اجرای مسیر پیاده رو و درخت کاری و احداث سایه بان از دیگر برنامه های توسعه مهران پایانه مرزی است .