برچسب

"جاده چالوس"

ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز، گفت: در حال حاضر با ترافیک سنگین در محور چالوس- کرج روبرو هستیم.
آخرین وضعیت راه های کشور - 1 تیرماه - ساعت 13:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 1 تیرماه - ساعت 13:00
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 17 تیر 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 17 تیر 99
آخرین وضعیت راه های کشور - 30 تیرماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 30 تیرماه - ساعت 01:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 20 مردادماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 20 مردادماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 23 شهریورماه - ساعت 11:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 23 شهریورماه - ساعت 11:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 8مهرماه - ساعت 07:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 8مهرماه - ساعت 07:00