برچسب

"جاده هراز"

سقوط بهمن و ریزش کوه، جاده های چالوس و هراز را بست
مدیرکل مدیریت بحران سازمان راهداری گفت: با توجه به ورود جریان بارشی به کشور در مسیرهای شمالی، شاهد بارش‌های شدید و برودت شدید هوا بودیم که باعث مسدود شدن چند محور شد.
آخرین وضعیت راه های کشور - 22 مردادماه - ساعت 13:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 22 مردادماه - ساعت 13:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 5 شهریورماه - ساعت 06:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 شهریورماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 26 شهریورماه - ساعت 15:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 10 مهرماه - ساعت 06:30
آخرین وضعیت راه های کشور - 10 مهرماه - ساعت 06:30
*مهم ترین عملیات کارگاه جاده ای
*مهم ترین عملیات کارگاه جاده ای
آخرین وضعیت راه های کشور - 23 تیرماه - ساعت 07:00
آخرین وضعیت راه های کشور - 23 تیرماه - ساعت 07:00
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 8 مرداد 99
اطلاعيه مركز مديريت اطلاعات راه ها و حمل و نقل جاده ای كشور مورخ 8 مرداد 99