برچسب

"توزین در حال حرکت"

کسب رتبه نخست کشوری در مدیریت سامانه های هوشمند حمل و نقل توسط راهداری همدان
یکی از مهم ترین روش ها و ابزارهای روز دنیا برای ارتقاء سطح ایمنی سفرهای جاده ای و کاهش تصادفات ، بکارگیری و استفاده موثر از سامانه های هوشمند حمل و نقل (تردد شمارهای برخط ، دوربین های نظارت تصویری ، دوربین های ثبت تخلف سرعت ، دستگاه های توزین در حال حرکت (wim) ، مدیریت امداد جاده ای ، تلفن ۱۴۱ ، سامانه ثبت سوانح و وقایع جاده ای ، تابلوهای پیام متغیر و ترافیک نما و ردیاب ناوگان راهداری در سطح جاده های کشور است .
ثبت حدود ۹ هزار تن تخلف اضافه تناژ بار در استان قزوین طی یک ماه گذشته
با توجه به هزینه بالای ساخت و ترمیم راه‌‌ها از یک سو و نیز اهمیت موضوع توزین ناوگان باری و همچنین با توجه به عدم امکان توزین تمام ناوگان عبوری در جاده ها سامانه توزین در حال حرکت بدون توقف ناوگان با سرعت بسیار بالا می تواند به صورت محوری ناوگان عبوری را توزین و اطلاعات مربوطه را جهت برخورد با رانندگان متخلف در اختیار پلیس راه قرار دهد .
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سامانه های هوشمند حمل و نقل جاده ای توسط مرکز مدیریت راه های استان کرمان
مرکز مدیریت راههای این اداره کل با تعداد ۱۴۹ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور درمحورهای مواصلاتی استان حدود ۸۰ درصد محورهای شریانی استان را از نظر ترافیک عبوری تحت پوشش تصویری قرار می دهند و هرگونه تخلفات رانندگی را ثبت و ضبط می کنند .