برچسب

"تخلف سرعت غیرمجاز"

ثبت بیش از ۱۷۲ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌های استان خراسان جنوبی
بیشترین ترددها مربوط به خروجی مرکز استان به سمت قاین و اسدیه با تردد ۲۲۸۲۴ وسیله نقلیه در روز بود که در هر ساعت ۹۵۱ دستگاه انواع خودرو از این مسیر ارتباطی (بصورت مجموع رفت و برگشت) تردد کرده است .
ثبت بیش از ۱۴ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده‌های استان خراسان جنوبی
کنترل سرعت‌های غیرمجاز با بیش از ۶۰ سامانه برخط ثبت تخلفات عبور و مرور ثبت می‌شود که طی ۱۰ روز ابتدای طرح نوروزی ۱۴۰۱ ، بیش از ۱۴ هزار تخلف سرعت غیرمجاز ثبت و جهت اعمال جریمه به پلیس راه ارسال شده است .
کاهش ۳۴ درصدی تخلفات سرعت غیرمجاز در جاده های استان کرمانشاه طی فروردین ماه
بیشترین عامل تلفات جاده ای به دلیل سرعت غیرمجاز است که کاربران جاده ای با عدم رعایت سرعت مجاز و فاصله غیرمجاز باعث به وقوع پیوستن تصادفات جاده ای می‌شود .
ثبت بیش از ۷۰۰ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده های استان البرز طی سه ماهه نخست امسال
بیشترین حجم تردد طی این مدت ، روز ۲۳ فروردین در محور آزادراه کرج - قزوین با نرخ تردد ۱۰ هزار و ۳۷۳ خودرو و سرعت متوسط ۷۳ کیلومتر در ساعت ثبت‌ شده است .